Mina kunskapsmål, grundskola 4-6

Målpärmar för skolår 4-6

  • Artnr: 9789188721013

Beskrivning av artikel

Alla kunskapsmålen bygger på Läroplanen för Grundskolan 2022 och kursplanens centrala innehåll.

 Syftet med Mina kunskapsmål är att eleven och vårdnadshavare ska kunna följa hans/hennes kunskapsutveckling.

 Målet är att tydliggöra målen konkret så att eleven och vårdnadshavare vet vad som krävs av eleven i varje delmål och att veta vad nästa delmål är.

 Materialet är särskilt lämpligt för elever i behov av särskilt stöd och elever med utländsk härkomst.

 Utifrån elevens kunskapsnivå planeras undervisning så att eleven utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.

Varje kunskapsmål skall vara knutet till arbetsuppgifterna i undervisningen. Detta gör att eleven blir delaktig och får inflytande i sin inlärning. Arbetsuppgifterna blir meningsfulla och eleven vet varför han/hon arbetar med dessa uppgifter.

 Materialet är utmärkt att använda som underlag inför utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Det främjar en diskussion av elevens kunskapsutveckling mot målen. Motivationen hos eleven ökar när framstegen tydligt syns. Det blir enkelt att komma överens om nästa delmål i den individuella utvecklingsplanen.

________________________

           Smakprov

________________________

Författare    

Anita Bergqvist &

Ann-Britt Boman

Bindning Pärm
Förlag Isaberg förlag
Utg. land Sverige
Utg. år 2022
ISBN 978-91-88721-01-3
Språk Svenska

Se även

Tillagd i varukorgen