Manuskript

Isaberg förlag ger ut skönlitteratur (ej lyrik), barn- och ungdomsböcker, fackböcker och läromedel i musik, engelska & svenska som andraspråk.

Vi läser endast manuskript som föregåtts av introduktionsmejl som bekräftats. Vi tar emot manus i papperskopior el via e-post. Vi strävar efter att kunna ge besked inom två månader om boken antagits för utgivning eller inte.

Manus sänds i retur endast om författaren begärt så och om frankerat svarskuvert bifogas.

Glöm ej ange ditt namn, adress, tel nr och e-postadress.

F.n. söker vi särskilt manus på nya läromedel i musik, sv2 och för sär- & träningsskola.
Vi är också intresserade av guide-, bak- och matböcker, som förutom recept bjuder på en intressant historia.

Du är välkommen att skicka ditt manus till följande adress:

Isaberg förlag AB
Mogatan 26
330 27 Hestra

eller via mail till:
eva@isaberg.nu

Tillagd i varukorgen