Mina mål anpassad grundskola - ämnen 2022

Uppdaterad enl nya läroplanen 2022

  • Artnr: 15811

Beskrivning av artikel

Klicka här för ett smakprov

Alla kunskapsmålen bygger på Läroplanen för anpassad grundskola 2022 och kursplanens centrala innehåll.

Syftet med Mina Mål är att eleven och vårdnadshavare ska kunna följa hans/hennes kunskapsutveckling.

Målet är att tydliggöra målen konkret så att eleven och vårdnadshavare vet vad som krävs av eleven i varje delmål och att veta vad nästa delmål är.

Utifrån elevens kunskapsnivå planeras undervisning så att eleven utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.

Kunskapsmålen är markerade med färgcirklar åk 1-3      åk 4-6       åk 7-9      

Varje kunskapsmål skall vara knutet till arbetsuppgifterna i undervisningen. Detta gör att eleven blir delaktig och får inflytande i sin inlärning. Arbetsuppgifterna blir meningsfulla och eleven vet varför han/hon arbetar med dessa uppgifter.

Materialet är utmärkt att använda som underlag inför utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elev. Det främjar en diskussion av elevens kunskapsutveckling mot målen. Motivationen hos eleven ökar när framstegen tydligt syns. Det blir enkelt att komma överens om nästa delmål i den individuella utvecklingsplanen.

Innehållsförteckning
Inledning
Arbetsbeskrivning
Bild
Engelska
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
NO
SO
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik
Social utveckling

Produktfakta:

Författare

Anita Bergkvist

Bindning

A4 - pärm

Förlag

Isaberg

Utg. land

Sverige

2023

ISBN

978-91-7694-811-5

Språk

Svenska

Se även

Tillagd i varukorgen