Mina kunskapsmål - AG NAT

Målpärm för det nationella programmet Anpassad Gymnasieskola

  • Artnr: 9789188721204

Beskrivning av artikel

Alla kunskapsmålen bygger på Läroplanen för Anpassad Gymnasieskola 2022 och kursplanens centrala innehåll.

 Syftet med Mina Kunskapsmål är att eleven och vårdnadshavare ska kunna följa hens kunskapsutveckling.

 Målet är att tydliggöra målen konkret så att eleven och vårdnadshavare vet vad som krävs av eleven i varje delmål och att veta vad nästa delmål är.

 Utifrån elevens kunskapsnivå planeras undervisning så att eleven utvecklas optimalt efter sina förutsättningar.

 Ex. Matematik 1, taluppfattning 100 poäng

 Kunskapsmålen markeras med färg: år 1 blå, år 2 röd, år 3 gul och år 4 grön.

 Varje kunskapsmål skall vara knutet till arbetsuppgifterna i undervisningen. Detta gör att eleven blir delaktig och får inflytande i sin inlärning. Arbetsuppgifterna blir meningsfulla och eleven vet varför hen arbetar med dessa uppgifter.

 Materialet är utmärkt att använda som underlag inför utvecklingssamtal med vårdnadshavare och elev. Det främjar en diskussion av elevens kunskapsutveckling mot målen. Motivationen hos eleven ökar när framstegen tydligt syns. Det blir enkelt att komma överens om nästa delmål i den individuella studieplanen.

AV ANITA BERGQVIST & ANN-BRITT BOMAN

Se även

Tillagd i varukorgen