Kring musiken 4, läsebok

För grundskolans högre klasser o gymn

  • Artnr: 10682

Beskrivning av artikel

Kring Musiken knyter an till kursplanen i musik och intentionerna i Lgr11. Innehållet är indelat i kunskapsområden och följer en progression. Det centrala innehållet presenteras redan för de yngre eleverna men vidgas och fördjupas för de äldre. Genom progressionen tydliggörs även musikaliska samband, hur företeelser hänger ihop och påverkar varann i tid och rum. Läromedlet ger eleven kunskaper och förståelse för att kunna delta och vara aktiv i olika musikaliska sammanhang. Ju större kunskap desto större förmåga att reflektera över musik och kunna uttrycka sig själv och kommunicera med musik. Musikkunnandet utvecklas i en process, som leder fram mot den nivå, som slutligen skall bedömas i årskurs 9. Kring Musiken täcker upp för innehållet under två av läroplanens tre rubriker, Musikens verktyg samt Musikens sammanhang och funktioner. Kapitlet om noter och musikens symboler är avsett att utforskas och tränas i samverkan med praktisk musikutövning i form av sång och spel och digitala verktyg för musikskapande. Till samtliga fyra böcker hör ett arbetshäfte med praktiska övningar och uppgifter.

Kring musiken del 4 inleds med kapitlet om världsmusiken, som handlar om, hur ny musik blir till, när världens olika musikstilar möts och smälter samman. Rockmusikens stilar och trender från del 3 följs upp med ett fördjupat perspektiv. Artiklarna belyser utvecklingen från tidig enkel gladrock till genomarbetad och progressiv konstrock, ofta med ambitionen att vara en röst i kampen för humanistiska värden. De stora linjerna i jazzmusikens utveckling skisseras genom att nyckelpersoner och epokgörande händelser lyfts fram och i kapitlet om klassisk musik kan man se, hur den moderna tidens tekniska landvinningar inspirerat modernismens kompositörer och förändrat musikskapandet. Kvinnornas inträde på musikarenan har fått sitt eget kapitel. Situationen för svensk musiks första karriärkvinnor belyses bl.a. i artiklarna om två pionjärer: den fantastiska askungesagan Jenny Lind samt vår första kvinnliga organist Elfrida Andrée. Ur innehållet: Världens musik - en jämlik mångfald. Ale Möller - en svensk världsmusiker. Tjejerna och musiken. Jazzen föddes i New Orleans. Musik som påverkat. Bellman - en stockholmsskildrare på 1700-talet. Nu och då - en jämförelse.

Produktfakta:

Författare     Christina Israelsson
Bindning Inbunden
Förlag Isaberg förlag
Utg. land Sverige
Utg. år 2006
ISBN 91 7694 682 7
Språk Svenska
Ant. sidor 160

Se även

Tillagd i varukorgen