Christina NYRELL

Jag, Christina Nyrell har en otrolig förmåga med mitt skratt skapa positiva och lättsamma stämningar.
Detta har jag haft nytta av i livet, både privat och i min karriär.
Mitt yrkesverksamma liv har jag tillbringat inom skola och barnomsorg; förskola, förskoleklass, fritidshem, elevassistent, musiklärare, klasslärare, lärare i svenska som andraspråk, gymnasiet, SFI och nu som Enhetschef för Flerspråkigt Lärande (förskola/grundskola).
Jag har även turnerat med barnteater och varit körledare.

2010 blev jag författare. Böckerna skriver jag i samarbete med Åsa Storck, en otrolig förmån som jag värdesätter högt.
Som projektledare i Skapande skola-projektet Ole Dole Doff har jag fått möjligheten att skapa ett undervisningsmaterial tillsammans med lärare och grundskoleelever i Gislaved. Elevernas egna texter trycktes upp i häften och presenterades i en härlig release då deras nya förmågor fick lysa. På resan ingick även elever från gymnasiets årskurs 1, svenska som andraspråk.
Materialet tar sin utgångspunkt i läsning av skönlitteratur som bearbetas utifrån elevernas egna upplevelser av tillvaron. Elevernas utveckling i ämnet svenska som andraspråk beskrivs också i tydliga bedömningsmatriser som kopplar till kunskapskraven i läroplanen för grundskolan.

C Nyrell på Isaberg

Priset
Lättläst 2009  

Ole Dole Doff
Lättläst 2011

Mera pinnar
- en tomtesaga 2011

Här går gränsen
Lättläst 2011

Rymmarnas natt
Lättläst 2013

(samtliga ovanstående tillsammans med Åsa Storck)

Eldstorm
(tillsammans med  Emma Nyrell)
Lättläst 2014

Tillagd i varukorgen