Åke AXELSSON

Åke Axelsson, f. d. kriminalkommissarie, f. 29/9 1931 i Nordmalings församling, Västerbotten. 
Uppväxt på landsbygden. 
Började som polis i Umeå 1953. 


Efter några år som ordnings- och trafikpolis blev jag kriminalpolis i början av 60-talet. Jag tjänstgjorde då huvudsakligen vid vålds- och spaningsrotlarna där jag kom att syssla med utredningsarbetet vid många av de grövre brotten, även vid några mordfall, fram till 1974. 


Från 1974 och fram till min pensionering 1994 tjänstgjorde jag i länspolischefens stab och arbetade då mest med administrativt arbete, som inspektioner hos polismyndigheterna i länet, utarbetandet av arbetsföreskrifter för polismyndigheterna, verksamhetsplanering- och uppföljning, utbildning m m och dessutom under några år som ensam internutredare i länet.


Under min tid som kriminalpolis, som avslutades som nämnts 1974, kom jag att fästa mig vid att många våldsbrott begicks av vanliga, ibland för polisen ej kända personer, som i svåra situationer inte kunde hitta något annat sätt att lösa sina ofta självförvållade problem, än att ta till någon form av våld. Dessa personers handlande kom ibland att få följdverkningar, både för dem själva och för dem som utsattes för brotten, långt utöver vad som kunnat förutses. Det är den typen av brott som jag vill försöka berätta om. 
Jag är gift sedan 1984, för andra gången, och har två vuxna barn.

Av Åke Axelsson

En grönsakshandlares död
roman 2004  
Pocket 2011

En man steg av bussen
roman 2006  
Pocket 2011

En sten för Anders F
roman 2009  
Pocket 2011

Flickan med läderkängorna
roman 2011

Oscar Wilde på Öland
roman 2012

Befrielsen
roman 2015

Tillagd i varukorgen