Modersmål, pärm

  • Artnr: 15810

Beskrivning av artikel

Enligt nya kursplanen 2011. Målet är att elev och vårdnadshavare ska kunna följa elevens utveckling i ämnet och att det tydligt ska framkomma vad målet är med undervisningen.

Mina kunskapsmål Modersmål är utarbetade efter kursplanen för modersmål. Målen är nedbrutna i mindre delmål och har till syfte att åskådliggöra delmålen på ett tydligt och konkret sätt för både elever och vårdnadshavare. Undervisningen ska planeras efter elevens kunskapsutveckling. 

Målet är att elev och vårdnadshavare ska kunna följa elevens utveckling i ämnet och att det tydligt ska framkomma vad målet är med undervisningen. Läraren ska gå igenom på ett tydligt sätt så att både elev och vårdnadshavare kan förstå bedömningen i ämnet. Eleven ska veta vad som krävs för de olika betygsen.

Uppföljning och utvärdering i ämnet görs minst en gång per termin eller oftare vid behov.

_______________________________________

Anita Bergqvist har en bakgrund som mellanstadielärare, speciallärare och specialpedagog. Sedan fyra år tillbaka är hon rektor för modersmålsundervisning, studiehandledning och den internationella klassen i Tranemo kommun.

"Under mina verksamma år som speciallärare och specialpedagog har jag arbetat med elever med invandrarbakgrund. 

Jag upptäckte att vårdnadshavare och elever ofta inte kände till de svenska kunskapsmålen och inte förstod vilka krav skolan ställde på eleven för de olika betygsenheterna. Därför utarbetade jag detta material för att underlätta diskussionen med elev och vårdnadshavare. Jag anser att det är viktigt att vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling och stötta skolan i detta arbete.

Anita Bergqvist
Innehållet i pärmen får kopieras och användas av lärare och elever på den skola som köper in materialet.Innehållsföteckning
Inledning
Arbetsbeskrivning
Modersmål, åk 1-3
Modersmål, åk 4-6
Modersmål, åk 7-9
Kursplan, kunskapskrav

Produktfakta:

Författare

Anita Bergqvist

Bindning

A4 - pärm

Förlag

Isaberg

Utg. land

Sverige

Utg. år

2010

ISBN

978-91-7694-810-1

Språk

Svenska

Se även