Hillevi TORELL

Hillevi Torell (t h) på Bokmässan i Göteborg 2018

Hillevi Torell arbetade som leg. lärare i svenska som andraspråk och förde in musikaliska element i språkundervisningen i syfte att stärka inlärning, skapa känsloengagemang och goda upplevelser samtidigt som eleverna lärde sig det nya språket.

Arne, i läromedlet Arne lagar mat – vokalsånger med svenskans långa vokaler som grund, uppstod i språkundervisning med nyanlända elever. Med tiden hade författaren komponerat och illustrerat nio olika vokalsånger som elever sedan under många år sjöng och spelade innan det sammanställdes som ett läromedel.

Hillevi intresserar sig för hur musik kan bygga en bro till språkinlärning, utifrån forskning och beprövad erfarenhet inom pedagogik, musik, språk och utvecklingspsykologi. Idag arbetar hon med utbildning och handledning, men även som musikterapeut och legitimerad psykoterapeut, specialiserad på barn, ungdomar och unga vuxnas välbefinnande och hälsa.

Hillevi Torell på Isaberg

Arne lagar mat (2018)